Anmälan 

Pris: 250 kr/person inkl. lunch 

Biljetter köpes på Bildepån from 9 mars

Biljetten går inte att betalas tillbaka men den är inte personliga 

För frågor kontakta Anna Munther på 0733423992 alt. mejl anna@livsform.se